typical

 • 71typical cranes — gervės statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Gruinae angl. typical cranes ryšiai: platesnis terminas – gerviniai siauresnis terminas – tikrosios gervės …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 72typical swallows and martins — tikrosios kregždės statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Hirundininae angl. typical swallows and martins ryšiai: platesnis terminas – kregždiniai siauresnis terminas – afrikinės kregždės siauresnis terminas – amazoninės… …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 73typical honeyguides — tikrieji medpaukščiai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Indicatorinae angl. typical honeyguides ryšiai: platesnis terminas – medpaukštiniai siauresnis terminas – lyrauodegiai medpaukščiai siauresnis terminas – tikrieji… …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 74typical Asian barbets — megalaimos statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Megalaimatinae angl. typical Asian barbets ryšiai: platesnis terminas – ūsapaukštiniai siauresnis terminas – megalaimos siauresnis terminas – rudakepuriai ūsageniai …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 75typical turacos — tikrieji turakai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Musophaginae angl. typical turacos ryšiai: platesnis terminas – turakiniai siauresnis terminas – plikaakiai turakai siauresnis terminas – tikrieji turakai siauresnis… …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 76typical woodhoopoes — tikrieji kopikiniai kukučiai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Phoeniculinae angl. typical woodhoopoes ryšiai: platesnis terminas – kopikiniai kukučiai siauresnis terminas – kopikiniai kukučiai …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 77typical Asian woodpeckers — tikrieji azijiniai geniai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Picini angl. typical Asian woodpeckers ryšiai: platesnis terminas – geniai siauresnis terminas – bambukiniai geniai siauresnis terminas – bėrieji geniai siauresnis …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 78typical piculets — geneliai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Picumnini angl. typical piculets ryšiai: platesnis terminas – geneliai siauresnis terminas – geneliai siauresnis terminas – sasijos …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 79typical African broadbills — tikrieji afrikiniai plačiažiočiai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Smithornithinae angl. typical African broadbills ryšiai: platesnis terminas – plačiažiotiniai siauresnis terminas – raibapilviai plačiažiočiai …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 80typical antbirds — tikrosios skruzdlesės statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Thamnophilidae angl. typical antbirds ryšiai: platesnis terminas – krosniniai paukščiai siauresnis terminas – arakuros siauresnis terminas – baltabarzdės skruzdlesės… …

  Paukščių pavadinimų žodynas